Chuyển tới nội dung

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZAVI HỌP TRỰC TUYẾN

13.02.2023

1. Hướng dẫn sử dụng ZAVI trên máy tính

Bước 1: Tải ZAVI tại websie https://zavi.me/ > Click TẢI BẢN BETA > Chạy bản cài đặt sau khi tải về

Bước 2: Bật phần mềm ZAVI > Tham dự cuộc họp

Bước 3: Tham dự cuộc họp: Điền thông tin Mã cuộc họp, Mật khẩu đã được cung cấp và Tên hiển thị đúng theo định dạng yêu cầu > Click Tham dự

*Chú ý: Nếu chọn đăng nhập bằng ZALO ở Bước 2. Thì tên hiển thị trên zalo phải đặt tên theo đúng định dạng được yêu cầu (nếu có) trước khi tham dự

 

2. Sử dụng ZAVI trên điện thoại

Bước 1: Tìm và tải ứng dụng Zavi trên:

- App Store đối với Iphone

- Google play đối với Android

Bước 2: Mở ứng dụng Zavi > Tham gia cuộc họp

Bước 3: Tham dự cuộc họp: Điền thông tin Mã cuộc họp, Mật khẩu đã được cung cấp và Tên hiển thị đúng theo định dạng yêu cầu > Click Tham dự

*Chú ý: Nếu chọn đăng nhập bằng ZALO ở Bước 2. Thì tên hiển thị trên zalo phải đặt tên theo đúng định dạng được yêu cầu (nếu có) trước khi tham gia.

Bài viết khác