Chuyển tới nội dung

HƯỚNG DẪN CẤP MỚI, ĐẶT LẠI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN SINH VIÊN

14.05.2020

Sinh viên trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội được nhà trường hỗ trợ cấp miễn phí tài khoản của google và tài khoản tại cổng thông tin sinh viên để phục vụ cho giáo dục, học tập.

- Tài khoản google của sinh viên có dạng msv@hunre.edu.vn và mật khẩu mặc định cho lần đăng nhập đầu tiên sẽ chính là "ngày/tháng/năm sinh@" của học viên, sinh viên (VD: 01/02/1999@). Tài khoản google có rất nhiều ứng dụng hữu ích như: Gmail, Drive, Lịch, Meet, Classroom,… nhằm xác thực thông tin sinh viên khi gửi thắc mắc và các hoạt động công tác học tập tại trường như học nhóm, học trực tuyến, lưu trữ dữ liệu học tập.

- Tài khoản tại cổng thông tin sinh viên cũng chính là “mã sinh viên” và mật khẩu mặc định cho lần đăng nhập đầu tiên sẽ chính là ngày/tháng/năm sinh của học viên, sinh viên (VD: 01/02/1999). Tài khoản này giúp cho học viên, sinh viên có thể thao tác, tra cứu các vấn đề liên quan đến học tập, thi cử, xử lý học vụ, điểm thi, học phí…

Học viên, Sinh viên phải làm gì khi không nhớ mật khẩu? Để hỗ trợ giúp đỡ học viên, sinh viên trong việc này, Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin hướng dẫn học viên, sinh viên thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện website của Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin (https://tvcntt.hunre.edu.vn/):

Chọn mục “Hỗ trợ kỹ thuật” => Click “Đối với sinh viên

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin ở Form và sau đó ấn “Gửi” thông tin.

Bước 3: Trong vòng 24h – 48h kết quả xử lý sẽ được cập nhật tại website https://tvcntt.hunre.edu.vn/yeu-cau-ho-tro-doi-voi-tai-khoan-sinh-vien.html

Click "KẾT QUẢ XỬ LÝ"

Bước 4: Khi kết quả xử lý thành công ở “Bước 3” các bạn đăng nhập vào tài khoản của mình vào:

- Địa chỉ: mail.hunre.edu.vntrên trình duyệt đối với yêu cầu “Cấp mới tài khoản email@hunre.edu.vn” hoặc “Đặt lại mật khẩu email”

Mật khẩu sẽ được gửi về địa chỉ Email đã nhập tại biểu mẫu tại Bước 2.

Địa chỉ: https://student.hunre.edu.vntrên trình duyệt đối với yêu cầu “Đặt lại mật khẩu tài khoản cổng thông tin sinh viên”

Với username là “mã sinh viên” và mật khẩu mặc định là ngày/tháng/năm sinh của học viên, sinh viên (VD: 01/02/1999)Sau đó học viên, sinh viên có thể tự thay đổi mật khẩu của mình.

Lưu ý:

- Đề nghị Học viên, Sinh viên điền thông tin đầy đủ theo đúng định dạng và yêu cầu ở phần gợi ý. Sinh viên chịu trách nhiệm đối với tính chính xác của thông tin điền trong yêu cầu.

- Do số lượng Sinh viên yêu cầu hỗ trợ rất nhiều nên bộ phận CNTT sẽ xử lý lần lượt. Sau khi gửi yêu cầu hỗ trợ từ 24h - 48h, các bạn học viên, sinh viên chủ động truy cập trang web theo hướng dẫn nêu trên để tra cứu thông tin.

- Mỗi sinh viên chỉ gửi yêu cầu hỗ trợ 01 lần cho đến khi nhận được kết quả.

Bài viết khác