Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

-Trung tâm Thư viện và Công nghệ Thông tin gồm 01 giám đốc, 02 Phó Giám đốc và viên chức, người lao động.

-Giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm, xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của trung tâm.

-Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được Giám đốc phân công.

-Viên chức và người lao động trong Trung tâm: thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 

Nguyễn Thị Hồng Hương

Chức vụGiám đốc
Học vịThạc sỹ
Emailnthhuong@hunre.edu.vn
 

Kiều Đức Hồng

Chức vụGNV Phó Giám đốc
Học vịThạc sỹ
Emailkdhong@hunre.edu.vn
 

Nguyễn Thị Đoan Hiền

Chức vụGNV Phó Giám đốc
Học vịThạc sỹ
Emailntdhien@hunre.edu.vn
 

Lã Thị Vân

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sỹ
Emailltvan@hunre.edu.vn
 

Trương Thị Quế

Chức vụChuyên viên
Học vịCử nhân
Emailttque@hunre.edu.vn
 

Lê Thị Hạnh

Chức vụChuyên viên
Học vịCử nhân
Emaillthanh@hunre.edu.vn
 

Nguyễn Thị Tươi

Chức vụChuyên viên
Học vịCử nhân
Emailnttuoi@hunre.edu.vn
 

Phạm Văn Doãn

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sỹ
Emailpvdoan@hunre.edu.vn
 

Lại Hợp Quân

Chức vụChuyên viên
Học vịTrung cấp
Emaillhquan@hunre.edu.vn
 

Trần Minh Thắng

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sỹ
Emailtmthang@hunre.edu.vn
 

Phạm Quang Khánh

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sỹ
Emailpqkhanh@hunre.edu.vn
 

Trương Quốc Anh

Chức vụChuyên viên
Học vịThạc sỹ
Emailtqanh@hunre.edu.vn
 

Đinh Thị Hồng Phương

Chức vụChuyên viên
Học vịCử nhân
Emaildthphuong@hunre.edu.vn
 

Dịch Dục Xủi

Chức vụChuyên viên
Học vịCử nhân
Emailddxui@hunre.edu.vn