Chuyển tới nội dung

Hỗ trợ kỹ thuật

Yêu cầu hỗ trợ đối với tài khoản sinh viên

Yêu cầu hỗ trợ đối với tài khoản sinh viên

12.05.2020
Sinh viên điền đầy đủ thông tin yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật tại biểu mẫu dưới đây:
Đọc tiếp →
Gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

Gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

06.05.2020
Cán bộ viên chức và giảng viên điền đầy đủ thông tin yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật tại biểu mẫu dưới đây:
Đọc tiếp →