Chuyển tới nội dung

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU CHO ACCOUNT NỘI BỘ

22.09.2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

TRUNG TÂM THƯ VIỆN VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU ACCOUNT NỘI BỘ

Bước 1:Nhập đường dẫn : https://matkhau.hunre.edu.vn vào trình duyệt

Bước 2: Nhập các thông tin sau:

  • Domain\user name: hunre\(user nội bộ đã được cung cấp)
  • Current password:  Mật khẩu hiện tại
  • New password: Mật khẩu mới
  • Confirm new password: Xác nhận mật khẩu mới
Bài viết khác