Chuyển tới nội dung

Hướng dẫn đăng nhập Wifi

02.08.2020

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP WIFI

 

Bước 1: Chọn wifi HUNRE NOI BO

                       

Bước 2: Nhập các thông tin sau:

Đối với điện thoại di động:

  • Mục Chứng chỉ CA: chọn không xác thực
  • Mục Nhận dạng: Nhập tên user nội bộ (ví dụ: pqkhanh)
  • Mật khẩu: mật khẩu cá nhân

                                        

Đối với máy tính xách tay:

  • Nhập tên user nội bộ (ví dụ: pqkhanh)
  • Mật khẩu: mật khẩu cá nhân

                                    

Bước 3: Nhấn vào WIFI NOI BO để đăng nhập vào mạng:

                                             

Bước 4: Nhập tên user nội bộ (ví dụ: pqkhanh) và mật khẩu cá nhân để hoàn tất vào mạng:

                                                 

  • Lưu ý: Các bước 1,2,3 Việc đăng nhập bước 4 chỉ có hiệu lực trong 8 tiếng, sau 8 tiếng phải thực hiện lại bước 4 để vào mạng thành công.

 

Bài viết khác