Chuyển tới nội dung

Gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

06.05.2020

Cán bộ viên chức và giảng viên điền đầy đủ thông tin yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật tại biểu mẫu:

CLICK VÀO ĐÂY

KẾT QUẢ XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài viết liên liên quan