Chuyển tới nội dung

Hướng dẫn đăng nhập Wifi: HUNRE SINH VIEN

10.01.2021

Thực hiện Thông báo số 05/TB-TV&CNTT ngày 29/5/2020 về việc sử dụng hệ thống Wifi sinh viên. Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin đã tiến hành cấu hình lại hệ thống Wifi phục vụ sinh viên theo hình thức người dùng sử dụng tài khoản để đăng nhập và đã tạo tài khoản đăng nhập wifi cho sinh viên.

Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin hướng dẫn sinh viên đăng nhập như sau:

Bước 1: Chọn wifi với tên sóng (SSID): HUNRE SINH VIEN

Bước 2: Điền thông tin đăng nhập:

- Định danh: Mã sinh viên

- Mật mã: Sv + ngày tháng năm sinh (ví dụ: sinh ngày 23/06/1998 thì mật khẩu là Sv20061998 - Chữ ‘S’ viết hoa, chữ ‘v’ viết thường và có đủ 08 ký tự số đằng sau)

- Chứng chỉ CA: Không xác thực

Bước 4: Sau khi đã điền đầy đủ thông số chính xác. Chọn "Kết nối" và sử dụng

Trong thời gian sử dụng, mọi thắc mắc xin liên lạc với bộ phận kỹ thuật Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội qua:

- Yêu cầu trực tuyến: https://tvcntt.hunre.edu.vn/yeu-cau-ho-tro-doi-voi-tai-khoan-sinh-vien.html

- Điện thoại: 024.38370598.Ext 1702

- Email: support@hunre.edu.vn

 

Bài viết khác